เกม Pirots 2 ของ Elk Studios ได้รับรางวัลการพนันข่าวระดับ 2 รางวัล