หลุยเซียนา: รายได้จากการเล่นเกมสูงถึง 194.6 ล้านดอลลาร์